Service Level Agreement

Garantujeme 99,7 0ostupnosť našich služieb. Pokiaľ mesačná prevádzka virtuálneho servera bude z preukázateľnej viny SelfVirtual nižšia ako 99,7 má klient nárok na uplatnenie zliav smerom k SelfVirtual

Zľavy nie je možné uplatniť na tieto výpadky:

1. Porucha niektorej zo sieťových alebo aplikačných služieb, za ktoré SelfVirtual nenesie zodpovednosť.
2. Avizovaná údržba servera či sieťovej infraštruktúry, ktorá je spoločnosťou SelfVirtual prevádzaná v dobe, ktorá minimálne ovplyvňuje štandardnú prevádzku zákazníka a v najkratšej možnej dobe (obvykle v nočných časoch začínajúcich po polnoci UTC+1 / CET (Stredoeurópskeho času)).

Zľavy sú uplatňované nasledovne:

DostupnosťZľava
99,7 %0 %
95,0 %25 %
90,0 %50 %
< 90,0 %100 %

Zľava z prevádzky virtuálneho servera je odpočítaná vždy na faktúre v nasledujúcom fakturačnom období.

(C)2009 selfvirtual - Homedesign studio - All rights reserved

Icons by Axialis Team